3i集團(3i Group plc,LON:III)是倫敦證交所上市公司,FTSE100強公司,也是國際領先的私募股權投資公司,有著60年的投資歷史,主要關註收購投資、成長投資及基礎設施投資,投資區域遍及歐洲亞洲及北美


            


            


      市場趨勢: 資產證券將是世界世界金融趨勢的象征。 低風險:所有證券都是由要高價值資產來保障 固定收益:可固定時間獲取穩定收益 資本提升:綜合資產證券會定期增加有價值資產,證券的價格也會因此提升


            
            

通往 財富成功之路

現在登錄立即註冊